Vì sao chưa đầu tư hai tuyến quốc lộ quan trọng qua Phú Yên?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/01/2022 13:46

Cử tri tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ GTVT bố trí vốn để đầu tư hoàn chỉnh QL19C đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và đầu tư nâng cấp tuyến QL25 qua địa bàn.

ảnh gt
Một đoạn tuyến QL19C qua địa bàn tỉnh Phú Yên

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên về việc đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có dự án QL19C và dự án QL25.

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến QL19C có tổng chiều dài 206km đi qua 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk.

Trong đó, đoạn tuyến QL19C qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 112km, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng từ 7,0-9,0m tùy từng đoạn.

Đối với tuyến QL25 dài 182km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Phú Yên và Gia Lai, riêng đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 70km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5- 11m tùy từng đoạn.

Theo Bộ GTVT, đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai có chiều dài khoảng 3,2km trước đây thuộc dự án xây dựng trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên (đã triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2004 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012). Quá trình thực hiện dự án, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa đầu tư đoạn tuyến tránh nêu trên.

Năm 2014, Bộ GTVT đã quyết định chuyển trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên thành tuyến QL19C, theo đó, đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai có lý trình từ Km58 - Km61. Trong khi đoạn tuyến chưa được đầu tư, các phương tiện lưu thông chủ yếu qua các tuyến đường nội thị do UBND huyện Đồng Xuân quản lý.

Đối với đoạn tuyến QL25 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong điều kiện nguồn lực cho phép, Bộ GTVT đã triển khai ưu tiên đầu tư trước khoảng 35km cho một số đoạn QL25 cần thiết (giai đoạn từ năm 2007 - 2015 đã hoàn thành khoảng 17,2km đoạn tuyến, hiện đang thực hiện cải tạo nâng cấp khoảng 17,8km cho các đoạn tuyến xung yếu, dự kiến hoàn thành trong năm 2022) để đảm bảo khả năng khai thác của tuyến.

Đối với các đoạn tuyến QL25 còn lại, Bộ GTVT đã có Quyết định 1943 ngày 14/10/2019 giao Ban QLDA 6 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

“Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên về việc sớm đầu tư tuyến QL19C đoạn tránh qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và tuyến QL25 đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, Bộ GTVT nêu rõ

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ hết sức hạn hẹp, Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Số vốn còn lại khoảng 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới; trong đó, tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông trong cả 05 năm trên 63 tỉnh, thành phố.

Bộ GTVT cho biết thêm, đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước, gồm: Dự án nâng cấp QL25, các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang và cải tạo cầu yếu, gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Thống Nhất).

Đồng thời, Bộ GTVT tiến hành khởi công mới 3 dự án qua tỉnh Phú Yên, gồm: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong; Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang.

“Do vậy, Bộ GTVT chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện đề xuất đầu tư dự án QL19C và QL25 qua địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến”, Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận