Vì sao chưa thể triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 15D?

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 16/04/2022 15:12

Dẫn giải nhiều khó khăn trong cân đối nguồn lực, Bộ GTVT cho biết, chưa thể triển khai Dự án xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D ngay trong giai đoạn này.


Ảnh minh họa: Một đoạn Quốc lộ 15D qua tỉnh Quảng Trị

Ảnh minh họa: Một đoạn Quốc lộ 15D qua tỉnh Quảng Trị

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh. Theo Bộ GTVT, về Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D, Bộ GTVT đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D đoạn Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách trung ương khoảng 462.000 tỷ đồng. Do nguồn lực quốc gia khó khăn, hiện nay Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 29/2011/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó, tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông.

“Như vậy, ngoài các dự án quan trọng, động lực là mục tiêu chính của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT đã được dự kiến bố trí vốn để triển khai theo yêu cầu, còn nhiều dự án, có quy mô không lớn, nhưng là các điểm nghẽn trong các chuyên ngành giao thông, có nhu cầu đầu tư để phát huy hiệu quả toàn hệ thống vẫn chưa cân đối được trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai”, văn bản của Bộ GTVT nêu.

Cùng với đó, đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối khoảng 7.911 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

Do khó khăn trong cân đối nguồn lực như đã nêu trên nên chưa thể triển khai Dự án xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D đoạn Quốc lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay ngay trong giai đoạn này. Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai.

7.911 tỷ đồng để thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

- Chuyển tiếp hoàn thành dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017  - 2020 là 1.775 tỷ đồng; 

- Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn  2021 - 2025 là 5.296 tỷ đồng; 

- Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà là 400 tỷ đồng; 

- Dự án mở  rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt  Nam, vay vốn WB là 440 tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận