Video: Lan tỏa Cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng đảm bảo TTATGT" của Tạp chí GTVT

Sự kiện 25/08/2022 19:52

Tham dự cuộc thi có nhiều giải pháp thuyết phục, tính ứng dụng cao, là cơ sở để phổ biến, triển khai hiệu quả trong thực tiễn.


Ý kiến của bạn

Bình luận