Video: Trao 12 giải cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng đảm bảo TTATGT" của Tạp chí GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/08/2022 18:37

Cuộc thi là một sáng kiến rất có ý nghĩa, đặc biệt là do một tạp chí hàng đầu của đất nước về KHCN ngành GTVT tổ chức.

Ý kiến của bạn

Bình luận