Vụ đấu thầu cây xanh, điện chiếu sáng ở Hội An: Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư

Tác giả: Đại Thắng

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 05/06/2023 09:05

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kiến nghị người có thẩm quyền xe xét trách nhiệm của chủ đầu tư gói thầu duy trì hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng ở Hội An.

Hội An
Vụ đấu thầu cây xanh, điện chiếu sáng ở Hội An: Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư - Ảnh 1.

Gói thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống điện chiếu sáng từ tháng 4-12/2023 thuộc dự án Hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn TP. Hội An có dự toán hơn 26 tỷ đồng

Sau khi UBND TP. Hội An (Quảng Nam) thống nhất tạm dừng cuộc đấu thầu gói thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống điện chiếu ở Hội An, trao đổi với PV Tạm chí GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam cho hay, sau khi xem xét hồ sơ pháp lý gói thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty CP Công trình công cộng Hội An.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, ngày 27/4, nhà thầu Công ty CP Công trình công cộng Hội An gửi đơn kiến nghị về quá trình lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên đến ngày 28/4, chủ đầu tư - Phòng Quản lý đô thị Hội An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông (trụ sở ở Hà Đông, Hà Nội) trúng thầu. Đến ngày 9/5, thông báo mời thầu được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia và chủ đầu tư có công văn giải quyết kiến nghị gửi Công ty CP Công trình công cộng Hội An.

Như vậy, trong thời gian nhà thầu đang kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chưa thực hiện giải quyết kiến nghị của nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu, mà thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định tại khoản 5, Điều 74 Luật Đấu thầu.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam thông tin, để giải quyết các vấn đề kiến nghị của nhà thầu, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Hội An (người có thẩm quyền) xem xét chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức rà soát quá trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, báo cáo người có thẩm quyền, làm cơ sở giải quyết, trả lời kiến nghị của Công ty CP Công trình công cộng Hội An. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tiếp nhận và thực hiện giải quyết kiến nghị của nhà thầu theo quy định.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng có hướng dẫn Công ty CP Công trình công cộng Hội An, trong trường hợp nhà thầu vẫn thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời điểm nào theo quy đinh tại điểm b, khoản 1, Điều 91 Luật Đấu thầu 2013.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, ngay sau khi có văn bản thống nhất tạm dừng cuộc thầu và thực hiện đề nghị của Sở KH&ĐT Quảng Nam, UBND TP. Hội An đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị tổ chức rà soát quá trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến gói thầu.

UBND TP. Hội An cũng yêu cầu, trên cơ sở hồ sơ tổ chức đấu thầu, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố Hội An kiểm tra, rà soát, đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tiếp nhận và thực hiện giải quyết kiến nghị của Công ty CP Công trình công cộng Hội An.

"Việc tổ chức đấu thầu phải tuân theo đúng quy định của pháp luật, Luật Đấu thầu, nếu cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm thì chịu trách nhiệm xử lý theo đúng quy định của pháp luật", ông Sơn nói.

Vụ đấu thầu cây xanh, điện chiếu sáng ở Hội An: Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư - Ảnh 2.

Sau khi Hội An thống nhất tạm dừng cuộc thầu, Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông vẫn được Hội An thuê chọn thực hiện chăm sóc hệ thống cây xanh, duy trì điện chiếu sáng trên địa bàn

Trước đó, Tạp chí GTVT có thông tin phản ánh gói thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị; duy trì hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn TP. Hội An từ tháng 4 -12/2023 được UBND TP. Hội An phê duyệt vào ngày 3/3/2023 và giao Phòng Quản lý đô thị Hội An làm chủ đầu tư. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị Hội An lựa chọn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín (địa chỉ 38 Đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) làm bên mời thầu. Đây là gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ông Trần Hữu Ngọc, Q.Tổng giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho rằng, từ kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSĐXKT), cho thấy bên mời thầu (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín) cố tình vi phạm những quy định trong hoạt động đấu thầu, không minh bạch trong quá trình chấm thầu, có dấu hiệu bao che, ưu ái cho nhà thầu khác để được trúng thầu. Bên mời thầu cố tình đưa ra các yêu cầu không cần thiết về nhân sự chủ chốt, nhằm hạn chế các nhà thầu tham gia, thậm chí có sự tính toán trong việc đề ra các yêu cầu đem lại lợi thế cho nhà thầu khác.

Để làm rõ về các tiêu chí yêu cầu của hồ sơ mời thầu, Công ty CP Công trình công cộng Hội An có văn bản gửi bên mời thầu, chủ đầu tư kiến nghị, giải trình về tiêu chí yêu cầu nhân sự, thiết bị của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, khi chưa giải quyết kiến nghị của nhà thầu, chủ đầu tư - Phòng Quản lý đô thị Hội An đã có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông, với giá trúng thầu gần 19 tỷ đồng.