Vượt khó, ACV "giữ nhịp" tăng trưởng gần 15%

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Doanh nhân 17/06/2019 10:07

Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm của Tổng công ty Cảng HKVN (ACV) ước đạt 8.364 tỉ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2019, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2018.

acv_eopo

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Hoạt động thương mại và đầu tư thế giới giảm, bất đồng giữa các nước lớn về định hình hệ thống thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc. Trong nước, nhờ những thuận lợi từ kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2018, nền kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức với tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang sụt giảm và có dấu hiệu bão hòa. Trước những khó khăn và thách thức chung của thị trường, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, địa phương; sự đồng thuận, chia sẻ của các Hãng hàng không, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 05 tháng đầu năm đạt được như sau:

Toàn mạng cảng

ĐVT

[KH2019]

5 Tháng /2019

TH2018

5T2019

%/KH [%]

5T/CK [%]

5T/2018 [%]

TỔNG HÀNH KHÁCH

Khách

112,545,952

46,777,439

41.6%

108.7%

41.6%

  *  Quốc tế

 

42,154,453

17,148,178

40.7%

113.4%

41.2%

  *  Trong nước

 

70,391,499

29,629,261

42.1%

106.2%

41.7%

TỔNG H.HÓA+B.KIỆN

Kg

1,610,383,218

614,886,597

38.2%

102.4%

39.6%

  *  Quốc tế

 

1,012,503,924

403,269,747

39.8%

107.4%

38.7%

  *  Trong nước

 

597,879,294

211,616,850

35.4%

94.2%

41.1%

TỔNG HCC T.MẠI

L/C

693,726

302,331

43.6%

110.6%

41.9%

  *  Quốc tế

 

257,963

108,870

42.2%

114.1%

40.7%

  *  Trong nước

 

435,762

193,461

44.4%

108.8%

42.6%


- Về Hàng hóa bưu kiện: tăng 2,4% so với cùng kỳ 2018, trong đó hàng hóa quốc nội chỉ đạt 94% so với 05 tháng đầu năm 2018 do sản lượng nội địa của SGN và HAN chỉ đạt 88% so với cùng kỳ 2018; - Về Sản lượng vận chuyển: Tổng sản lượng vận chuyển hành khách của toàn mạng Cảng (không bao gồm CHKQT Vân Đồn) đạt 46,7 triệu khách tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nội địa tăng 6,2%; quốc tế tăng 13% và các Cảng có sản lượng quốc tế tăng trưởng cao là Nội Bài 13%, Đà Nẵng 27%, Cam Ranh 26% và Phú Quốc 86%;

- Về lượt hạ cất cánh: tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt mức tăng trưởng tốt hơn so với kế hoạch đề ra chủ yếu do sự tham gia của hãng Hàng không mới Bamboo Airways.

Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.364 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2019, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.392 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng doanh thu của ACV chủ yếu từ các hoạt động tài chính và các hoạt động kinh doanh cốt lõi cung cấp dịch vụ hàng không – phi hàng không và bán hàng. Tổng chi phí hoạt động SXKD của Tổng công ty trong 5 tháng đầu năm ước đạt 3.968 tỷ, chiếm 36,3% kế hoạch năm, tương ứng với 90% so với cùng kỳ 2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch 5 tháng của Tổng công ty cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu doanh thu 5 tháng/2019 đều hoàn thành theo kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi phí trong khả năng cân đối và dự toán kế hoạch chi phí của Tổng công ty. Tuy nhiên, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt trên phân khúc thị trường quốc tế sau nhiều năm tăng trưởng nóng sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm.

Trước biến động phức tạp của thị trường trong nước và thế giới, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019, Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP với chủ trương thực hiện tiết kiệm chi phí, các đơn vị chức năng Tổng công ty chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh đặc biệt dịch vụ phi hàng không, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt theo đúng kế hoạch, chủ động rà soát tiến độ, điều chỉnh kế hoạch giải ngân phù hợp đặc biệt các công trình sửa chữa để làm cơ sở cân đối chỉ tiêu kế hoạch năm 2019./.

Ý kiến của bạn

Bình luận