Xây dựng chương trình tính toán xác định tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị

30/05/2022 15:46

Mỏi được gọi là hiện tượng phá hủy trong vật liệu hoặc kết cấu gây ra bởi tải tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đường sắt đô thị (ĐSĐT) có tần suất khai thác của các chuyến tàu từ 2 - 5 phút/chuyến


 

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận