Xe khách tuyến cố định được phép hoạt động trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 01/09/2023 06:52

Bộ GTVT đồng ý cho phép xe khách tuyến cố định được hoạt động trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cũng như phục vụ cao điểm nghỉ lễ 2/9.Xe khách tuyến cố định được phép hoạt động trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác - Ảnh 1.

Xe khách hoạt động trên cao tốc

Để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm thời gian đi lại, giảm ùn tắc giao thông; đặc biệt là dịp cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, Bộ GTVT đồng ý với đề xuất cho phép xe tuyến cố định được hoạt động trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác và thực hiện những yêu cầu thực hiện sau:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định chủ động khảo sát, cập nhật Phương án tổ chức giao thông của các tuyến đường cao tốc mới đưa vào khai thác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để xác định điểm vào, điểm ra của các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc và thực hiện theo phương án tổ chức giao thông, loại phương tiện được phép hoạt động.

Lập danh sách phương tiện; tổng số chuyến/tháng có nhu cầu chạy trên hành trình có đoạn tuyến đi trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác (làm rõ số chuyến/tháng chuyển toàn bộ sang hành trình mới hoặc chuyển một phần) gửi Sở GTVT hai đầu tuyến trước khi hoạt động trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác.

Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, nhắc nhở lái xe của đơn vị mình nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ cho phép, phương án tổ chức giao thông, an toàn giao thông trên tuyến.

Đối với các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định chỉ đạo Phòng chuyên môn tăng cường công tác quản lý phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra theo quy định.

Gửi danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, danh sách phương tiện (theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định) đến Cơ quan công an cấp tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Về lâu dài, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh mục tuyến có điều chỉnh hành trình có đoạn tuyến đi trên đường cao tốc mới đưa vào khai thác (làm rõ số chuyến/tháng chuyển toàn bộ sang hành trình mới hoặc chuyển một phần) gửi Cục Đường bộ Việt Nam để rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với các tuyến (theo đề nghị của Sở GTVT gửi đến) vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất. Bộ GTVT yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận