Xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Hàng hải 07/07/2022 10:12

Đó là 4 dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, Thọ Quang, Nghi Sơn, Cái Mép - Thị Vải.


 

Bộ GTVT yêu cầu xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải (ảnh minh họa)

Bộ GTVT yêu cầu xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6599 gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Ban Quản lý dự án Hàng hải về việc tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 3039/BGTVT-KHĐT ngày 30/3/2022.

Trước đó, liên quan đến việc rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại Văn bản 3039, Bộ GTVT đã yêu cầu các Ban quản lý, chủ đầu tư: “Đối với các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư: rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay. Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng: tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm; phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư không vượt quá phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, nhưng phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về đầu tư, phát huy hiệu quả, khả năng khai thác, vận hành của dự án, không đầu tư dở dang, tránh lãng phí vốn đầu tư”.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, Thọ Quang, Nghi Sơn, Cái Mép - Thị Vải, Bộ GTVT đang xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA Hàng hải và qua rà soát cho thấy, 04 dự án Ban QLDA Hàng hải đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư nêu trên đều có tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư.

Để có cơ sở xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư nâng cấp luồng hàng hải nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu: Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm: tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Mục 1 văn bản số 3039/BGTVT-KHĐT ngày 30/3/2022, lưu ý nghiên cứu, đề xuất tạm dừng chủ trương đầu tư, giãn tiến độ đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để cân đối nguồn vốn từ 04 dự án luồng nhằm tập trung triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Mặt khác, đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng, Bộ GTVT đã có Văn bản số 2772/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Dự án sẽ được triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn bản trên cũng yêu cầu Ban QLDA Hàng hải khẩn trương thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bình luận