Xem xét điều chỉnh Dự án xây luồng tàu trọng tải lớn vào Sông Hậu

Tác giả: Hồng Nhung

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/07/2021 19:13

Chiều 8/7, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban QLDA Hàng hải về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu giai đoạn 2.


27DDE0B5-16A4-4626-9EC7-CD7BC9D7B5C7.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại diện Ban QLDA Hàng hải, tư vấn lập dự án điều chỉnh TEDIPORT và tư vấn thẩm tra Viện Khoa học công nghệ GTVT đã báo cáo với Thứ trưởng về hiện trang khu vực Dự án, đánh giá hiệu quả của Giai đoạn 1 và sự cần thiết phải đầu tư giai đoạn 2 cũng như lý do điều chỉnh Dự án.

Dự án “Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu” có mục tiêu là mở rộng luồng tàu ổn định lâu dài cho tàu biển có trọng tải 10.000 DWT (đầy tải) đến 20.000DWT (giảm tải) ra vào, đảm bảo thông qua lượng hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 1 được khởi công tháng 12/2009, thông luồng kỹ thuật tháng 01/2016 và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2017. Giai đoạn 1 của dự án từ khi được đưa vào khai thác đã bước đầu phát huy hiệu quả, đã hình thành nhiều tuyến hàng hải trực tiếp từ các cảng thượng nguồn sông Hậu vận tải nông sản, thủy sản, phân bón, than... đi và đến cho tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Giai đoạn 2 của Dự án cần phải hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, đảm bảo dân sinh của Dự án. Tuy nhiên, do Dự án được phê duyệt điều chỉnh từ năm 2013 (Quyết định số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải) nên cần cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án; Điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục công trình Kè bảo vệ bờ kênh Quan Chánh Bố: Điều chỉnh vị trí chân kè để phù hợp với mặt bằng hiện trạng hiện nay theo quy định tại Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017; khắc phục khó khăn trong quá trình thi công nạo vét duy tu đối với phần chân kè đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến luồng kênh Quan Chánh Bố. đồng thời điều chỉnh lý trình một số đoạn gia cố 2 bờ kè kênh Quan Chánh Bố cho phù hợp với thực trạng bị xói lở hiện tại. Ngoài ra, các chi phí vật tư, nhiên liệu, nhân công, cá máy thi công, chế độ chính sách và đơn giá bồi thường GPMB có nhiều thay đổi, cần cập nhật lại tổng mức đầu tư cho phù hợp…

Để triển khai Giai đoạn 2, TEDIPORT và Viện Khoa học công nghệ GTVT đã khẩn trương khảo sát, lập hồ sơ dự án điều chỉnh và thẩm tra hồ sơ dự án điều chỉnh, căn cứ báo cáo của tư vấn Ban QLDA Hàng hải rà soát, trình Bộ GTVT phê duyệt Dự án điều chỉnh.

Các hạng mục còn lại dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2 của dự án bao gồm: Kè kênh Quan Chánh Bố dài 18.177,6m, ngã 3 sông Hậu và kênh Đại An dài 425,2m; Đường ven kênh Tắt dài 5.032m, quy mô đường cấp IV đồng bằng; Nhà quản lý cơ quan chuyên ngành hàng hải (tại xã Dân Thành); Hệ thống neo tại 02 khu tránh tàu; Bến sà lan 500T… sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch trung hạn 2021-2025, thời gian thực hiện giai đoạn 2 là từ năm 2021 đến năm 2023.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, Ban QLDA Hàng hải đề nghị: Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục trong giai đoạn 2 chỉ bao gồm: Kè bảo vệ bờ khu vực bờ Nam ngã 3 sông Hậu và kênh Đại An và khu vực dọc kênh Quan Chánh Bố hiện hữu (tổng chiều dài: 18,6km); Xây dựng 01 tuyến đường bộ dọc bờ Nam kênh Tắt đào mới (tổng chiều dài khoảng 4,76 km, đường cấp IV đồng bằng); Hệ thống neo tại 02 khu tránh tàu; Nhà quản lý cơ quan chuyên ngành hàng hải (tại xã Dân Thành).

Không đầu tư bến sà lan 500T, do hạng mục này nằm trong các hạng mục dự kiến xây dựng trước nhằm phục vụ công tác thi công của dự án và xuất nhập khẩu hàng hoá cho huyện Duyên Hải sau khi dự án đi vào hoạt động. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, mục tiêu và nhu cầu tập kết vật liệu, phục vụ thi công cho giai đoạn 2 là không còn phù hợp.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng hải VN, Vụ Kết cấu Hạ tầng giao thông, vụ Môi trường…, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, về cơ bản Bộ GTVT thống nhất với các đề xuất điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2) của Ban QLDA Hàng hải. “Các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát các vấn đề kỹ thuật của Dự án sao cho đảm bảo đúng quy định, quy trình, thủ tục. Ban QLDA Hàng hải cần trao đổi với UBND Tỉnh Trà Vinh về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Đường ven kênh Tắt…”, Thứ trưởng giao nhiệm vụ và nói thêm, hiện nay nguồn vốn ngân sách dành cho các dự án  khó khăn, vì vậy Ban QLDA, Tư vấn TEDIPORT và các cơ quan, đơn vị liên quan cần cân nhắc sao cho phù hợp với nguồn vốn hiện có nhưng vẫn phải tính đến tính hiệu quả lâu dài của Dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận