Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/03/2022 15:45

Nếu các dự án do địa phương là chủ đầu tư vẫn chậm, không chuyển biến tích cực, Bộ trưởng GTVT sẽ đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.


Công trường thi công hầm Tam Điệp trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Công trường thi công hầm Tam Điệp trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Quyết tâm cao độ, quyết liệt triển khai, đảm bảo mục tiêu

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ các dự án và kiểm điểm các dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, năm 2022 là năm Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công với số vốn lớn nhất từ trước đến nay. Để triển khai giải ngân nguồn vốn đảm bảo kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn được giao. 

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn nhân sự, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cho phù hợp với tình hình, khối lượng công việc mới. Đồng thời khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không để chậm trễ kéo dài thời gian thi công, thanh toán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng tại các quyết định giao kế hoạch năm 2022, hoàn thành ngay công tác phân khai kế hoạch vốn năm 2022", kết luận của Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời phải chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng thi công hoàn thành, xử lý ngay nhà thầu yếu kém để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. 

Thông báo nêu rõ, 4 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 phải hoàn thành trong năm 2022, gồm: Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. 

“Các ban quản lý dự án phải quyết liệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm 2022 theo đúng tiến độ yêu cầu”, Bộ GTVT cho biết.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A dự kiến sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ các mốc tiến độ đã đề ra, quyết tâm cao độ, phối hợp với Hội đồng thẩm định nhà nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan để sớm giải trình, hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi, đáp ứng mục tiêu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2022. 

“Đối với các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh thủ tục trình, phê duyệt Dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế, dự toán, nhà thầu xây dựng, đáp ứng các mốc tiến độ yêu cầu”, kết luận của Bộ trưởng nêu rõ.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị lưu ý các mốc tiến độ quan trọng phải hoàn thành trong tháng 3/2022 như: Bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho địa phương; gửi hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thống kê nhu cầu chuyển đổi đất rừng, đất lúa hai vụ trở lên gửi các cơ quan liên quan của địa phương,...

Xem xét trách nhiệm đối với chủ đầu tư địa phương

Về đăng ký kế hoạch giải ngân năm 2022, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân của cơ quan mình cho phù hợp với tình hình mới. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý xây dựng kế hoạch giải ngân phải đảm bảo tiêu chí hàng tháng số lượng giải ngân phải cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

Đối với các dự án khởi công mới thuộc tiêu chí nhóm B, C đã được quyết định chủ trương đầu tư, các Chủ đầu tư, ban quản lý gấp rút hoàn thiện thủ tục lựa chọn tư vấn lập dự án, đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình duyệt dự án đầu tư theo tiến độ yêu cầu để làm cơ sở sớm giao kế hoạch vốn thực hiện.

Về việc đầu tư hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc, Bộ trưởng giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, các chủ đầu tư, ban quản lý và các đơn vị liên quan rà soát việc bố trí vốn cho phù hợp với kế hoạch thực hiện.

"Đối với các dự án chậm tiến độ do các địa phương là chủ đầu tư, nếu các Dự án này tiếp tục chậm chễ, không có chuyển biến tích cực, giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông rà soát, tham mưu Bộ trưởng văn bản gửi lãnh đạo các tỉnh/thành phố liên quan để xem xét trách nhiệm đối với chủ đầu tư", thông báo kết luận của Bộ trưởng nêu rõ.

Đối với việc phân cấp, phân quyền trong đầu tư xây dựng, Bộ trưởng giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát các quy định hiện nay để đẩy mạnh việc phân cấp cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành quyết định đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ trưởng cũng giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm CNTT, Cục Quản lý xây dựng, Vụ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu phương án đầu tư Phòng điều hành dự án theo phương thức trực tuyến đặt tại trụ sở Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận