Xử lý ngay các phương tiện vi phạm thông qua giám sát hành trình

Vận tải 30/03/2023 14:47

Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục và các trường hợp không truyền dữ liệu khi xe tham gia giao thông theo quy định


Xử lý ngay các phương tiện vi phạm thông qua giám sát hành trình - Ảnh 1.

TTGT kiểm tra phương tiện

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay, Hệ thống giám sát thiết bị hành trình của Cục đã tổng hợp xong dữ liệu của tháng 02/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, trích xuất dữ liệu trên Hệ thống để phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; trong đó, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục và các trường hợp không truyền dữ liệu khi xe tham gia giao thông theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Về cập nhật thông tin trên hệ thống này Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đề nghị các Sở GTVT thực hiện rà soát đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Tuy nhiên đến nay, qua rà soát trên Hệ thống một số Sở GTVT vẫn chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT1. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục ĐBVN đối với toàn bộ phương tiện do Sở GTVT đã cấp phù hiệu, biển hiệu. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/4/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận