Xử lý ngay những điểm tiềm ẩn TNGT trên đường Hồ Chí Minh

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 04/05/2024 06:20

Khu Quản lý đường bộ I sử dụng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên xóa ngay các điểm mất ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình, đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.


Xử lý ngay những điểm tiềm ẩn TNGT trên đường Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Điểm đen trên đường Hồ Chí Minh

Theo đó có 7 điểm tiềm ẩn, bất cập về tổ chức giao thông và 1 điểm đen về TNGT tại Km443+350 đến Km444+600 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua 2 huyện Lương Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Để đảm bảo ATGT, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) I sử dụng nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên để xử lý ngay các điểm mất ATGT với các giải pháp như: Tăng cường vạch sơn, biển báo...

Trường hợp kinh phí bảo dưỡng thường xuyên không đủ, Khu QLĐB I quyết định tổ chức thực hiện sửa chữa đột xuất theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT để bảo đảm ATGT; hoàn thành việc xử lý trước ngày 20/5/2024, báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Khu QLĐB I phối hợp chặt chẽ với Công an, Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Trước đó Công an tỉnh Hòa Bình đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý 7 điểm mất ATGT và 1 điểm đen tại tại Km443+350 đến Km444+600, trong năm 2023 đã xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 5 người.

Ý kiến của bạn

Bình luận