Yêu cầu các hãng tàu thực hiện nghiêm niêm yết giá vận tải

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/12/2020 15:31

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá cước vận tải container bằng đường biển.


dich-vu-hang-hai-la-gissss
(Ảnh minh họa)

Trước những phản ánh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về tình trạng các Hãng tàu vận tải biển container tăng giá, phụ giá dịch vụ vận chuyển container lên rất cao hoặc thiếu container rỗng để đóng hàng xuất khẩu, không có tàu chuyên chở, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hãng tàu thực hiện nghiêm việc thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/NĐ-CP và yêu cầu cung cấp thông tin về việc niêm yết giá, phụ giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển gửi về Cục.

Đồng thời, các hãng tàu cần có biện pháp tăng lượng dự trữ container rỗng (loại 40 feet) ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa bằng container cho các chủ hàng trong giai đoạn nhu cầu tăng cao hiện nay. Công khai, minh bạch về giá cước vận chuyển container và thực hiện việc tăng giá theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát các bộ phận điều hành không để cho các cá nhân lợi dụng tình hình hiện tại của thị trường trục lợi, chào giá bất hợp lý gây khó khăn cho các chủ hàng và gây rối thị trường vận tải biển.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng kêu gọi các hãng tàu vận tải biển container đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Văn bản số 251/TB-VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2020.

Các hãng tàu cần đề xuất các giải pháp để lưu chuyển lượng container rỗng nội địa phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu và các giải pháp khác nhằm giảm thiểu việc tăng giá vận chuyển container trong giai đoạn hiện nay.

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các hãng tàu và xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận