Yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của các dự án đối tác công - tư tại Việt Nam: Phân tích so sánh với một số quốc gia được chọn tại khu vực châu Á

Diễn đàn khoa học 31/10/2020 17:53

Bài báo nhằm tìm kiếm các yếu tố quan trọng góp phần thành công của các dự án theo hình thức tối tác công - tư (PPP) tại Việt Nam.


 

TS. PHẠM PHÚ CƯỜNG; ThS. LÊ ĐÌNH THỤC
Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Bài báo nhằm tìm kiếm các yếu tố quan trọng góp phần thành công của các dự án theo hình thức tối tác công - tư (PPP) tại Việt Nam. Sau đó, một so sánh giữa nhóm 5 yếu tố quan trọng nhất góp phần vào thành công cho các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giữa các nước phát triển và đang phát triển được lựa chọn ở châu Á. Kết quả cho thấy có sự khác biệt trong cách nhận thức trong việc triển khai thành công các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển được lựa chọn.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận