Cục Đường sắt VN chính thức công bố đường dây nóng trực 24/24h dịp Tết

Cục Đường sắt VN chính thức công bố đường dây nóng trực 24/24h dịp Tết

Cục Đường sắt Việt Nam chính thức công bố đường dây nóng trực 24/24h nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về hoạt động phục vụ vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp Tết.

Giao thông 24h