Thí điểm cơ chế 1 cửa tại Cảng thuỷ nội địa

Thí điểm cơ chế 1 cửa tại Cảng thuỷ nội địa

Năm 2016, Bộ GTVT thí điểm trước thủ tục tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào cảng thủy nội địa theo cơ chế 1 cửa.

Giao thông 24h