10 năm xây dựng nông thôn mới: Giao thông nông thôn về đích trước hạn

Thị trường 18/10/2019 08:55

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, việc phát triển giao thông nông thôn đạt kết quả toàn diện.

 

infographics_giao_thong_nong_thon
Ý kiến của bạn

Bình luận