Malaysia bắt buộc trang bị phanh ABS trên xe mô tô từ 150cc trở lên

Malaysia bắt buộc trang bị phanh ABS trên xe mô tô từ 150cc trở lên

Tạp chí GTVT - Chính phủ Malaysia đang muốn cải thiện sự an toàn cho người đi xe máy bằng việc quy chuẩn hóa trang bị phanh ABS trên xe máy.

Lái xe an toàn