20 ngày vận hành thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/12/2020 16:18

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống kể từ ngày 12/12 tới để đánh giá an toàn, nghiệm thu, đưa vào khai thác.

catlinhhadong_bvga
Vận hành thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông từ ngày 12-31/12

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử toàn bộ hệ thống trong vòng 20 ngày. Các đoàn tàu sẽ được vận hành từ 5h-23h hằng ngày. Trong giờ bình thường, tổ chức chạy 6 đoàn, giờ cao điểm có 9 đoàn chạy theo hai hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến hai ga Cát Linh và Yên Nghĩa.

Đoàn tàu sẽ vận hành theo đúng biểu đồ chạy tàu để tổng thầu, tư vấn đánh giá, kiểm chứng mức độ an toàn, chính xác của hệ thống; diễn tập các tình huống ứng phó khẩn cấp, nghiệm thu bảo vệ môi trường, hệ thống phòng cháy, chữa cháy... Trong thời gian vận hành thử có sự tham gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đối với dự án trên.

Trước khi vận hành thử hệ thống 20 ngày, Tổng thầu EPC Trung Quốc của dự án cũng thực hiện chạy thử đoàn tàu 8 ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt.

Ý kiến của bạn

Bình luận