Hãng taxi bay gọi vốn thành công 240 triệu USD

Hãng taxi bay gọi vốn thành công 240 triệu USD

Vòng gọi vốn được dẫn đầu bởi Tencent, với sự tham gia của các nhà đầu tư khác bao gồm Atomico, Freigeist và LGT.

Sản phẩm