Điểm danh 28 dự án giao thông giải ngân chậm

Điểm danh 28 dự án giao thông giải ngân chậm

Thông tin từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng, đến ngày 24/10/2022, có 28 dự án có kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, chia làm 3 nhóm.

Đầu tư - Hạ tầng