3 trường hợp bị thu hồi slot bay theo thông tư mới

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/12/2021 17:25

Một trong ba trường hợp là hãng bay sử dụng không đúng slot liên tục trong thời gian tương ứng 40% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không quá 7 tuần.

 

 

vnapotalhangkhongtangcuongcacchuyenbayphucvudiptet
Ảnh minh họa

 Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 29 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực từ 15/1/2022.

Thông tư gồm 4 Chương với 100 Điều, quy định chi tiết về yêu cầu chung về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm năng lực giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không sân bay và giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng  không tại cảng hàng không, sân bay; các quy định về an toàn  khai thác sân bay, tàu bay, người, phương tiện, thiết bị hoạt động tại khu bay

Thông tư 29 cũng quy định về hoạt động thi công trong thời tiết nguy hiểm; di dời tàu bay mất khả năng di chuyển; đảm bảo vệ sinh khu bay và kiểm soát vật ngoại lai; hệ thống quản lý an toàn, báo cáo điều tra tai nạn, sự cố vụ việc an toàn khai thác và khắc phục các hư hỏng do tai nạn, sự cố tại cảng hàng không, sân bay; kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi; nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay…

Đáng chú ý, thông tư mới của Bộ GTVT quy định 3 trường hợp bị thu hồi slot.

Thứ nhất, hãng hàng không không bắt đầu khai thác trong thời gian tương ứng 20% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 5 tuần.

Thứ hai, hãng hàng không ngừng khai thác liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 30% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 5 tuần.

Thứ ba, hãng hàng không sử dụng không đúng slot liên tục trong khoảng thời gian tương ứng 40% của chuỗi slot được xác nhận nhưng không được quá 7 tuần.

Cũng liên quan đến quản lý các slot tại cảng hàng không, sân bay, Thông tư 29 quy định: Cục Hàng không VN có trách nhiệm thành lập Hội đồng slot để tham mưu, giúp việc trong công tác điều phối slot, xem xét, có ý kiến về tham số điều phối, thay đổi tham số điều phối; kiến nghị các giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam; xem xét và có ý kiến về chỉ số thời gian sử dụng đúng slot và các yêu cầu đột xuất trong công tác điều phối slot của Cục Hàng không VN.

Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay xây dựng chỉ số giới hạn năng lực khai thác đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay.

Trên cơ sở đó, Hội đồng slot xem xét, có ý kiến về tham số điều phối, thay đổi tham số điều phối slot. Cục Hàng không VN trên cơ sở ý kiến của Hội đồng slot, quyết định tham số điều phối theo các nguyên tắc sau tham số điều phối liên quan đến đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay không được vượt quá 80% chỉ số giới hạn.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận