Con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%

Con đường dốc nhất thế giới với độ dốc 35%

Phải là người có sức khỏe thể chất cực tốt thì bạn mới có thể vượt qua được con dốc Baldwin Street

Du lịch