Căng thẳng Trung Đông kéo dài, giá dầu chốt tuần tăng 4,7%

Căng thẳng Trung Đông kéo dài, giá dầu chốt tuần tăng 4,7%

Giá dầu thô chốt tuần tăng 4,7% trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục kéo dài và một cơn bão đổ vào Vịnh Mexico kéo giảm sản lượng dầu, khí tự nhiên của khu vực.

Doanh nghiệp