5 trọng tâm công tác đảm bảo ATGT trong 5 năm tới

5 trọng tâm công tác đảm bảo ATGT trong 5 năm tới

2021 là năm khởi đầu một giai đoạn đầy thách thức trong công tác đảm bảo trật tự ATGT khi nhu cầu vận tải hàng hóa, đi lại giữa các vùng miền, giữa Việt Nam với thế giới được dự báo trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cùng với đó, lượng phương tiện giao thông trên đà gia tăng mạnh mẽ đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nên áp lực rất lớn cho cơ sở hạ tầng và tổ chức giao thông.

An toàn giao thông