Quảng Nam: Đầu tư 550 tỷ nối đường tỉnh ĐT 609C với QL 14B

Quảng Nam: Đầu tư 550 tỷ nối đường tỉnh ĐT 609C với QL 14B

Dự án đường nối đường tỉnh ĐT 609C đến QL 14B có tổng chiều dài 4,2 km bao gồm cầu An Bình chiều dài khoảng 1.200m bắc qua sông Vu Gia (thuộc địa phận huyện Đại Lộc).

Xã hội