Ngành Giao thông vận tải chỉ có 1 ứng viên giáo sư

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 06/11/2023 16:07

Sáng 6/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023; trong đó, Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải có 1 giáo sư (GS), 18 phó giáo sư (PGS).


589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 - Ảnh 1.

Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đây là kết quả xét tại Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018 - 2023, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11. Theo đó, có tổng cộng 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, Hội đồng GSNN đã công bố danh sách 606 ứng viên được 26 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Như vậy, năm nay, tại vòng xét của Hội đồng GSNN có 17 ứng viên không đủ điều kiện đạt chuẩn.

Theo Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2023, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GSNN đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 - Ảnh 2.

Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải có 1 giáo sư, 18 phó giáo sư được xét công nhận

Năm 2023, Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải có 1 giáo sư, 18 phó giáo sư được xét công nhận. Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng GSNN sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.


Ý kiến của bạn

Bình luận