70 năm Đảng bộ Bộ GTVT:Vẻ vang truyền thống ''Đi trước mở đường”

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 20/11/2018 06:32

Chặng đường lịch sử 70 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, những “chiến sỹ” trên mặt trận GTVT hôm nay đã, đang và sẽ ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 70 năm là dấu mốc quan trọng khẳng định sự lớn mạnh của Đảng bộ Bộ GTVT, góp phần to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

DJI_0009
 

Ngày 7/11/1948, tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chi bộ Đảng Cộng sản Cơ quan Bộ Giao thông công chính được thành lập với ba đảng viên, trực thuộc Đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 7/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương. Đồng chí Hoàng Hoan Nghinh là Bí thư chi bộ đầu tiên của Cơ quan Bộ Giao thông công chính (năm 1948). Mặc dù chỉ có ba đảng viên nhưng nhiệm vụ và hoạt động của chi bộ thời kỳ này là phối hợp và hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Bộ Giao thông công chính trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và Hồ Chủ tịch, chỉ đạo Cơ quan Bộ và toàn Ngành vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi các cuộc kháng chiến của dân tộc. Chi bộ đã thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong mọi hoạt động gắn với GTVT, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của tình hình đất nước những năm đó.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, từ một chi bộ với 3 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Bộ GTVT có gần 11.000 đảng viên hoạt động trên địa bàn cả nước với 85 đảng bộ cơ sở và 983 chi bộ, trong đó có 6 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 5 đảng bộ được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Bộ GTVT luôn gắn liền với những chặng đường vinh quang của đất nước trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã đóng góp không nhỏ cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giành được những thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng.

Qua 70 năm chiến đấu và xây dựng, hàng triệu cán bộ, công nhân ngành GTVT các thế hệ đã hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ, sự nghiệp và cả tính mạng của mình, tất cả vì mục tiêu bảo tồn và phát triển mạch máu giao thông của Tổ quốc. Đó là những trang sử vàng không bao giờ phai mờ trong ký ức vinh quang và hào hùng của dân tộc.

Hàng vạn cán bộ, đảng viên với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường. Chết kiên cường, dũng cảm” để giữ mạch máu giao thông thông suốt phục vụ việc chuyển quân đội, lương thực, vũ khí cho chiến trường. Hình ảnh những con đường ngổn ngang bom đạn, những cây cầu dã chiến cùng từng đoàn xe nối nhau ra trận đã in sâu vào ký ức của hàng triệu người, tạo nên kỳ tích đó đã có gần 2.600 cán bộ, chiến sỹ giao thông vận tải hy sinh bởi bom đạn của kẻ thù, hàng vạn người trở thành thương bệnh binh, hàng chục vạn người người khác bỏ lại phần đời tươi đẹp nhất cùng những ước vọng giản dị nơi các chiến trường. Sự hy sinh của họ đã góp phần to lớn cho những chiến thắng vĩ đại của dân tộc và là hiện thân đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, GTVT được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, mang tính mở đường và tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những mục tiêu quan trọng. Phát huy truyền thống anh dũng, luôn đi trước mở đường, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT không ngừng vươn lên học tập, ngày đêm miệt mài lao động và sáng tạo, không quản ngại trước những khó khăn thách thức,  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng là những người “Đi trước mở đường”; nhờ đó hạ tầng giao thông vận tải của đất nước ngày càng phát triển, tạo nên diện mạo mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Từ điểm xuất phát rất thấp, trình độ khoa học - công nghệ của ngành GTVT đã phát triển nhanh chóng; tiếp thu và làm chủ nhiều công nghệ mới, hiện đại. Với nguồn nhân lực lúc ban đầu chỉ có lao động giản đơn và những đội lao động thủ công là chính, đến nay trong quá trình xây dựng và phát triển ngành GTVT đã có lực lượng cán bộ, kỹ sư hùng hậu đủ sức làm chủ công nghệ mới từ thiết kế đến tổ chức thi công; từ vận hành thiết bị đến quản lý chuyên ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải...Trong mọi thời kỳ, tập thể cán bộ, đảng viên ngành GTVT luôn trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng hy sinh và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Một lòng một dạ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục tiêu: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động ngành GTVT luôn tìm mọi cách để vượt qua khó khăn; thương yêu chia sẻ trách nhiệm để cùng hoàn thành nhiệm vụ; tiết kiệm, liêm chính, trung thực trong công việc cũng như trong cuộc sống là thi đua yêu nước; đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhớ ơn và tri ân quá khứ; duy trì kỷ luật lao động, không để thất thoát tài sản nhà nước là thi đua yêu nước; không ngừng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo làm lợi cho xã hội là thi đua yêu nước... Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên luôn luôn thể hiện tính Đảng trong mọi hoạt động, trong mọi hoàn cảnh. Cán bộ, đảng viên dù trong điều kiện chiến tranh, trong thời kỳ bao cấp hay trong cơ chế thị trường đều thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu về đạo đức, lối sống, không lợi dụng cương vị công tác của mình để trục lợi cho bản thân, nhất là trong cơ chế thị trường khắc nghiệt và trong hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều thách thức.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, quản lý chặt chẽ đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện về tư tưởng, tiêu cực, đồng thời quan tâm động viên, phát huy ưu điểm, gương tốt của đảng viên; đề cao trách nhiệm của cấp ủy trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ với thủ trưởng và cấp ủy cấp trên.

Năm 2018 là năm các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (7/11/1948 - 7/11/2018). Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động ngành GTVT tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, chia sẻ trách nhiệm để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 70 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các tổ chức đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, chúng ta tự hào vì những đóng góp của ngành GTVT đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý nhất. Với sứ mệnh vinh quang “Đi trước mở đường”, lá cờ truyền thống của ngành GTVT được lưu giữ trang trọng trong phòng truyền thống được tô thắm bằng máu của hàng ngàn liệt sỹ và cán bộ, công nhân đã ngã xuống trên các cung đường và mồ hôi, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành suốt 70 năm qua. Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm đoàn kết phấn đấu, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh trong các giai đoạn xây dựng và phát triển của đất nước và của ngành GTVT

Ý kiến của bạn

Bình luận