Phát động hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Phát động hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Sáng 6/4, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (chương trình) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chỉ đạo điểm Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT - CTCP (TEDI) phối hợp với chuyên môn tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình.

Xã hội