Quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 83/2015/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa (CVĐTNĐ)