ACC HCM: Chi đoàn vững mạnh, đảm bảo an toàn cho những chuyến bay

ACC HCM: Chi đoàn vững mạnh, đảm bảo an toàn cho những chuyến bay

Với 88 đoàn viên, Chi đoàn trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM) thuộc Đoàn cơ sở công ty Quản lý bay Miền Nam đã phát huy hiệu quả vai trò “cánh tay phải của Đảng”, có nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực trong công tác chuyên môn, luôn xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đơn vị cần.