Chào bán Acura NSX Type S 2022 giá hơn 15 tỷ đồng tại Việt Nam

Chào bán Acura NSX Type S 2022 giá hơn 15 tỷ đồng tại Việt Nam

Tạp chí GTVT - Một đơn vị kinh doanh xe tư nhân vừa chào hàng Acura NSX Type S 2022 với giá 654.000 USD, tương đương 15,2 tỷ đồng.

Thị trường