An Giang: Thanh tra giao thông tăng cường xử lý bến khách ngang sông

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 09/09/2019 13:40

Lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh An Giang sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của các bến khách ngang sông, bến tàu và thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh.


t8
 

Ông Trần Nhựt Qui, Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết: "Những tháng cuối năm 2019 lực lượng Thanh tra giao thông sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông, bến tàu và thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ khai thác, chủ bến khách ngang sông thực hiện tốt các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chú trọng tuyên truyền vận động người đi đò mặc áo phao và sử dụng dụng cụ cứu sinh nhằm bảo đảm an toàn tham gia giao thông trên đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang".

Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người sử dụng công trình giao thông và người tham gia giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, hành lang đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyên truyền về các tiêu chí, hành vi văn hóa trong tham gia giao thông. Tăng cường kiểm tra, giải tỏa các chướng ngại vật bảo đảm thông thoáng lòng đường, vỉa hè, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông an toàn thông suốt.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô; Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND tỉnh An Giang ngày 08/9/2014 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang;

Phối hợp với lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Công an tỉnh An Giang tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định đối với số phương tiện còn lại do Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ An Giang cung cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Lực lượng Thanh tra giao thông An Giang đã tổ chức 68 cuộc thanh tra, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 1.304 trường hợp với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng (Trong đó đường bộ 1.883 trường hợp, đường thủy 968 trường hợp). Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về các tiêu chí, hành vi văn hóa trong tham gia giao thông đối với 25.409 lượt người tham gia giao thông. Giải tỏa 15.157 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông.

Ý kiến của bạn

Bình luận