Đắk Nông: Cầu treo hư hỏng, nông dân làm rẫy đu dây qua suối

Đắk Nông: Cầu treo hư hỏng, nông dân làm rẫy đu dây qua suối

Mỗi lần qua sông, nếu không đu mình trên dây cáp thì cũng phải đi trên những cây cầu treo đã bị xô vẹo xuống cấp trầm trọng.

Đường dây nóng