Ảnh hưởng của Zn và Pb trong hợp kim đồng thanh thiếc

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:26

Đồng thanh thiếc là loại hợp kim đồng được sử dụng nhiều cho những chi tiết làm việc trong điều kiện chịu mòn.


TS. NGUYỄN THỊ THU LÊ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Untitled
Tổ chức tế vi của Brông thiếc đúc

 

TÓM TẮT: Đồng thanh thiếc là loại hợp kim đồng được sử dụng nhiều cho những chi tiết làm việc trong điều kiện chịu mòn. Bằng nghiên cứu khả năng chống mài mòn của mẫu được xác định là một hàm số giữa giảm trọng lượng và khoảng cách trượt cho thấy khả năng nâng cao tính kết dính và chống mài mòn của hệ hợp kim đồng thanh thiếc khi được bổ sung Zn và Pb, nhưng vẫn đảm bảo các tính chất gia công khác, cho phép hàm lượng Sn có thể vượt quá 8% trong hệ hợp kim Cu-Sn, từ đó có thể đề xuất chế độ xử lý nhiệt thích hợp để nâng cao tính chất phù hợp với những chi tiết chịu mài mòn và ma sát trong động cơ như ổ trượt, ống lót, pitton… Trong trường hợp này, sự có mặt của các pha, pha liên kim loại và pha chì tạo thêm sự ảnh hưởng đến vật liệu trong điều kiện chịu ma sát và mài mòn.
TỪ KHÓA: Đồng thanh thiếc, chì, kẽm, khả năng chịu mòn, pha liên kim loại, nguyên tố hợp kim.
ABSTRACT: Tin bronze as a copper alloy is used extensively for workpieces in wear-resistant conditions. The studying the wear resistance of the sample as a function of weight reduction and the sliding distance, it shows the ability to improve the adhesion and wear resistance of the copper alloy when Zn and Pb are added, but still ensuring other machining properties, allows content of tin to exceed 8% in the Cu-Sn alloy. From there, it is possible to propose a suitable heat treatment to enhance the accordance properties with details on the wear and friction conditions such as bearings, bushings, pittons… in this case, presence of the δ phases, the intermetallic phase and leaded phase provide additional influence on the material on the friction and abrasion conditions.
KEYWORDS: Tin bronzes, lead, zinc, wear behaviour, the intermetallic phase, alloying elements.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận