Viettel xây dựng app sức khỏe phòng chống dịch bệnh virus Corona

Viettel xây dựng app sức khỏe phòng chống dịch bệnh virus Corona

Ứng dụng giúp người dân tự đánh giá nguy cơ, trang bị kiến thức phòng chống và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh virus Corona.

Xã hội