Việt Nam là cầu nối thúc đẩy hợp tác năng suất giữa ASEAN – APO

Việt Nam là cầu nối thúc đẩy hợp tác năng suất giữa ASEAN – APO

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch APO. Việt Nam đã làm rất tốt vai trò này trong hoạt động thúc đẩy hợp tác về năng suất trong khu vực trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Việt Nam khởi đầu cho sự kết nối giữa hai thiết chế đa phương quan trọng ASEAN và APO.

Khoa học - Công nghệ