Bắc Giang đầu tư hơn 55 tỷ đồng làm dự án tuyến ĐT291 kết nối với QL279

Đường bộ 03/04/2023 18:59

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo tuyến ĐT291 kết nối với QL279 đi TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ Km27+600 đến giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh).


Bắc Giang đầu tư dự án cải tạo tuyến ĐT291 kết nối với QL279 đi TP. Hạ Long - Ảnh 1.

Bắc Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo tuyến ĐT291 kết nối với QL279 đi TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 2,92km đi qua địa phận xã Thanh Luận, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang); chiều rộng mặt cắt ngang 7,5m; chiều rộng mặt đường 6,5m.

Dự án có điểm đầu tại Km27+600 (nối với đoạn tuyến do Công ty TNHH một thành viên 45 - Tổng công ty Đông Bắc thực hiện); điểm cuối kết thúc tại ranh giới giữa hai tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh (nối tiếp với phần dự án do tỉnh Quảng Ninh đầu tư).

Dự án cải tạo tuyến ĐT291 kết nối với QL279 đi TP.Hạ Long được thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, thúc đẩy giao lưu văn hóa cho cho Nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh; bảo vệ môi trường và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực được hiệu quả; góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh khu vực.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các bên liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cải tạo tuyến ĐT291 kết nối với QL279 đi TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ Km27+600 đến giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh) để từng bước hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo quy hoạch; cải thiện điều kiện giao thông của tuyến đường cũ nhằm tăng cường kết nối không gian khu vực phía Đông của tỉnh với tỉnh Quảng Ninh, với các tuyến đường quốc gia chạy qua khu vực như QL31, QL279.

Qua đó góp phần tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, thúc đẩy giao lưu văn hóa cho cho Nhân dân hai tỉnh; bảo vệ môi trường và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực được hiệu quả; góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh khu vực.
Ý kiến của bạn

Bình luận