Bắc Giang đề nghị đẩy nhanh thi công dự án nâng cấp QL31

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/05/2023 13:41

Sở GTVT Bắc Giang vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp QL31 tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang đề nghị đẩy nhanh thi công dự án QL31 - Ảnh 1.

Sở GTVT Bắc Giang đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA3 chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, rút ngắn tiến độ thi công hoàn thiện ít nhất 1 lớp thảm mặt đường bê tông nhựa trên toàn tuyến trước ngày 30/6/2023

Sở GTVT Bắc Giang cho biết, đến nay, 3 gói thầu xây lắp của dự án đã triển khai thi công nền, mặt đường và công trình thoát nước, trong đó hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 1 được 10,59/39,1km (29%); công trình cầu đã lắp đặt dầm thi công bản mặt cầu 11/12 cầu; 1 cầu đang chuẩn bị lắp đặt dầm. 

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) đã hoàn thành đạt 95% (bàn giao mặt bằng được 33,1km/34,8km, không bao gồm 4,3km các đoạn đã đủ quy mô thực hiện), cục bộ một số đoạn vẫn còn vướng mắc chưa được bản giao (đoạn dốc Sàn, huyện Lục Nam); việc di chuyển công trình công, hạ tầng (đường điện, cột tín hiệu,...) chưa hoàn thành ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các gói thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác GPMB đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển vải thiều (vào vụ thu hoạch cao điểm từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7), Sở GTVT Bắc Giang đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 3 chỉ đạo các nhà thầu thi công, các đơn vị có liên quan huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, tổ chức triển khai thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch, rút ngắn tiến độ thi công hoàn thiện ít nhất 1 lớp thảm mặt đường bê tông nhựa trên toàn tuyến trước ngày 30/6/2023.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm, trên các đoạn thảm bê tông nhựa lớp 1, các đoạn đường tránh khu vực xây dựng công trình cầu và các đoạn thực hiện thi công khác trên toàn tuyến; có biện pháp đảm bảo giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng để phân làn, hướng dẫn giao thông đảm bảo ATGT, giao thông thông suốt.

Sở GTVT Bắc Giang cũng đề nghị UBND các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và TP. Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác đền bù GPMB, di chuyển công trình công, bàn giao cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang được Tổng Cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) phê duyệt tại Quyết định 1593 ngày 16/3/2022. Địa điểm thực hiện dự án qua các địa bàn gồm: TP.Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn.

Điểm đầu dự án tại nút giao với QL1 (khoảng Km2+400 lý trình QL31), TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điểm cuối tại nút giao với ĐT290 (khoảng Km44+900 lý trình QL31), huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tổng chiều dài 39,1km.

Dự án được khởi công ngày 4/8/2022, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, do tính chất đoạn tuyến QL31 là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa lớn, đặc biệt là vận chuyển sản phẩm vải thiều tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; Bộ GTVT, UBND tỉnh Bắc Giang, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 3 đã thống nhất rút ngắn tiến độ thị công cố gắng hoàn thiện ít nhất 1 lớp thảm mặt đường bê tông nhựa trên toàn tuyến trước ngày 30/6/2023.
Ý kiến của bạn

Bình luận