Bắc Giang phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2023

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 22/05/2023 17:53

Ban ATGT tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố kế hoạch tổ chức Giải thưởng đến 16h30 ngày 15/12/2023.

Bắc Giang phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2023 - Ảnh 1.

Bắc Giang phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2023 nhằm góp phần giảm thiểu TNGT, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn

Theo đó, đối tượng dự thi là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, nhà báo chuyên nghiệp, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, cá nhân hoặc nhóm tác giả. Tác giả dự thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đên tác phẩm dự thi theo quy định hiện hành.

Tác phẩm tham gia dự giải thuộc các thể loại báo chí gồm: Phim tài liệu, phóng sự, ký sự, bình luận, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bút ký, ảnh báo chí. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tuyên truyền đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ATGT. Nội dung tác phẩm mang tính xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông.

Nội dung các tác phẩm tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác bảo đảm TTATGT; các hoạt động triên khai thực hiện chủ đề Năm ATGT 2023 “Thượng tôn pháp luật đế xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 

Đặc biệt tập trung phảnh ánh, biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp đột phá, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh...

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2023” đến 16h30 ngày 15/12/2023. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang (tầng 9, Tòa nhà B, Trụ sở liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang).

Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng, đã được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian từ 16/12/2022 đến hết ngày 15/12/2023.

Dự kiến lễ trao giải được tổ chức vào quý I năm 2024 gồm: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Ý kiến của bạn

Bình luận