Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định cách ly với khách về từ TP.HCM

Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định cách ly với khách về từ TP.HCM

TP Hà Nội và TP Hải Phòng trong chiều 11/10 đã cùng đưa ra các quy định mới về việc cách ly những hành khách bay từ TP HCM tới hai địa phương này khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mà Bộ Giao thông vận tải đã ban hành.

Sự kiện