Đề nghị Lâm Đồng bãi bỏ văn bản không hợp lý gây ùn tắc

Đề nghị Lâm Đồng bãi bỏ văn bản không hợp lý gây ùn tắc

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ văn bản chưa hợp lý gây ùn tắc giao thông tại chốt kiểm dịch.

Giao thông 24h
Đề nghị các địa phương bãi bỏ văn bản cản trở lưu thông hàng hóa

Đề nghị các địa phương bãi bỏ văn bản cản trở lưu thông hàng hóa

Bộ GTVT vừa có Công điện yêu cầu rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Sự kiện