"Vỡ trận" điểm tập kết cát trái phép chiếm hành lang quốc lộ

"Vỡ trận" điểm tập kết cát trái phép chiếm hành lang quốc lộ

Hàng loạt bãi cát trái phép gây ô nhiễm, tiềm ẩn TNGT vẫn tấp nập hành lang quốc lộ tỉnh Quảng Nam,TP Đà Nẵng sau phản ánh của Tạp chí GTVT

Xã hội