Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT

BCH Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 248-QĐNS/TW ngày 10/8/2021 về việc chỉ định Thứ trưởng Bộ GTVT giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Chính trị