Elon Musk: Từ đứa trẻ bị bạn đánh đến tỉ phú đầy quyền lực

Elon Musk: Từ đứa trẻ bị bạn đánh đến tỉ phú đầy quyền lực

Elon Musk là một trong những tỉ phú nổi bật của thế giới.

Doanh nhân