Bàn giao trạm BOT để triển khai thu phí tự động không dừng trước 25/9

Bàn giao trạm BOT để triển khai thu phí tự động không dừng trước 25/9

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT sớm xây dựng phương án bàn giao, tiếp nhận nhân sự và tài sản phục vụ công tác thu phí.

Giao thông 24h