Báo động đỏ cho dự án cải tạo QL4A qua Lạng Sơn

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/08/2022 16:33

Dự án đang tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng tiến độ, có thể dẫn đến thực hiện dở dang do hết thời gian bố trí vốn.

Báo động đỏ cho dự án cải tạo QL4A qua Lạng Sơn - Ảnh 1.

Thi công một đoạn tuyến thuộc dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn (ảnh: Đình Quang)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, HĐND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2022 dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn.

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn được bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, hạn hẹp về nguồn vốn đầu tư nên từ năm 2019 chưa được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện dự án. 

Để phát huy hiệu quả dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Lạng Sơn nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung, bảo đảm vận tải tuyến liên vận quốc tế Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Tây - Quý Châu, Bộ GTVT đã báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành dự án và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn để tiếp tục đầu tư, hoàn thành dự án trong năm 2022.

Trong quá trình triển khai dự án, mặc dù được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Lạng Sơn, các cấp chính quyền địa phương, tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án rất chậm. Một trong những nguyên nhân là công tác chuẩn bị dự án, đấu thầu, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành,… tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng tiến độ (hoàn thành năm 2022), có thể dẫn đến thực hiện dở dang dự án (do hết thời gian bố trí vốn), khối lượng giải ngân chỉ đạt 3,4/97,8 tỷ đồng (đạt 3,4% kế hoạch).

Văn bản Bộ GTVT nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát lại nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giao cho Bộ GTVT để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia, của ngành.

Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch năm 2022 được giao, không hoàn thành dự án trong năm 2022 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ không tiếp tục đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Để bảo đảm giải ngân hết kế hoạch năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2022, Bộ GTVT đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu, GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2022.

Đồng thời, Sở GTVT Lạng Sơn cần rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án trong năm 2022, bao gồm cả công tác nghiệm thu thanh toán.

Ý kiến của bạn

Bình luận