Bộ GTVT yêu cầu lập lại tiến độ dự án hơn 5.300 tỷ đồng

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 05/05/2022 11:36

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA2 về kế hoạch tổng thể, chi tiết các hạng mục thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc được khởi công vào cuối năm 2021

Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc được khởi công vào cuối năm 2021

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch tổng  thể, kế hoạch chi tiết cho tất cả các hạng mục, gói thầu của dự án theo ý kiến của Cục QLXD&CLCTGT tại Văn bản 1053 ngày 25/4/2022 đảm bảo phù hợp tiến  độ tổng thể của dự án đã được phê duyệt, hiệp định vay, tuân thủ quy định và gửi cho  các đơn vị liên quan (các nhà tài trợ ADB, DFAT, các địa phương có dự án đi qua,…) để các bên thực hiện và kiểm soát tiến độ theo kế hoạch được xây dựng.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, Ban QLDA2 báo cáo để Bộ GTVT có văn bản hoặc họp trực tiếp với các địa phương, nhà tài trợ để đề nghị phối hợp,  đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

“Yêu cầu Ban QLDA2 cử lãnh đạo phụ trách trực tiếp  dự án, đồng thời tăng cường nhân sự để kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện đảm  bảo các mốc tiến độ theo kế hoạch được xây dựng”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 khẩn trương rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo ý kiến của Vụ Kế hoạch đầu tư tại Văn bản 3850 ngày 20/4/2022), sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đẩy  nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt công tác GPMB phục vụ thi công dự án, đáp ứng tiến  độ yêu cầu.

Ngoài ra, Ban QLDA2 cần khẩn trương rà soát, kịp thời báo cáo Bộ GTVT và các cơ quan  có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc về thời gian thực hiện các gói thầu của dự  án, đề xuất các giải pháp xử lý đảm bảo tiến độ hoàn thành các gói thầu của dự án  theo quyết định phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của Việt Nam và nhà tài trợ.

Được biết, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200km. Tuyến 1 là tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 147km với tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Tuyến 2 là tuyến nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 53km với tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư 5.339,5 tỷ đồng, tương đương 235,3 triệu USD bao gồm: vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là: 187,2 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc: 4,48 triệu USD (101,7 tỷ VND); vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là 43,5 triệu USD (988,58 tỷ VND).

 

Ý kiến của bạn

Bình luận