"Báo động đỏ" cho nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/08/2023 15:21

Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu phải huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị theo đúng kế hoạch đã xây dựng; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo đến ngày 15/8/2023 phải bắt kịp tiến độ đã đề ra.

"Báo động đỏ" cho nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Nhà thầu thi công ban đêm tại dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Đến ngày 10/8/2023, nhà thầu không đáp ứng tiến độ sẽ bị xử lý

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tập trung thi công, hoàn thành các hạng mục đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Văn bản nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023, Bộ GTVT đã nhiều lần họp và chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công, đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Văn bản 1863 ngày 24/7/2023, đến nay tiến độ triển khai của các nhà thầu đều chậm so với kế hoạch cam kết, trong khi khối lượng thi công còn lại rất lớn, diễn biến thời tiết không thuận lợi, thời gian không còn nhiều.

"Nếu không có các giải pháp quyết liệt trong công tác tổ chức thi công, cũng như cương quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, nhiều khả năng sẽ không hoàn thành các gói thầu của dự án theo kế hoạch", Văn bản cho biết.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu phải huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị theo đúng kế hoạch đã xây dựng; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo đến ngày 15/8/2023 phải bắt kịp tiến độ đã đề ra, hoàn thành toàn bộ cấp phối đá dăm các đoạn đã đủ điều kiện dỡ tải trước ngày 15/9/2023.

Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận theo dõi khả năng bắt nhịp lại tiến độ của các đơn vị, đến ngày 10/8/2023 nếu không đáp ứng, phải có giải pháp xử lý các nhà thầu theo quy định hợp đồng, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Bộ GTVT

"Đối với các đoạn tuyến dự kiến dỡ tải trong tháng 8/2023, yêu cầu nhà thầu rà soát, xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện, huy động bổ sung nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, tập kết vật tư,… tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, hoàn chỉnh hệ thống đường công vụ trước ngày 15/8/2023 đảm bảo điều kiện vận chuyển vật liệu để phục vụ thi công.

"Ban QLDA Mỹ Thuận với vai trò chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch", Bộ GTVT yêu cầu.

"Báo động đỏ" cho nhà thầu làm chậm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2023

Nhiều nhà thầu huy động máy móc còn thiếu

Trước đó, tại Văn bản 1863 ngày 24/7/2023, báo cáo Bộ GTVT về tình hình thực hiện cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) cho biết, ngày 14/7/2023, Cục đã chủ trì cùng Ban QLDA Mỹ Thuận, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các công tác huy động máy móc, thiết bị, tập trung nguồn lực tài chính và khâu tổ chức triển khai thi công của các đơn vị đều chưa đáp ứng kế hoạch, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.

Điển hình, tại gói thầu XL-01, nhà thầu Tổng công ty 319 - BQP đã huy động 50/60 đầu thiết bị, đạt 83% so với kế hoạch (còn thiếu 10 đầu thiết bị bao gồm: 3 máy đào, 5 lu, 1 xe tưới nước, 1 máy rải).

Về tiến độ thi công các hạng mục, nhà thầu Tổng công ty 319 - BQP đã dỡ tải 2.035/2.149m (đạt 95% so với kế hoạch); Thi công K95 hoàn thành 1.480/2.149m (đạt 69% so với kế hoạch); Thi công K98 hoàn thành 1.050/1.524m (đạt 69% so với kế hoạch); Thi công cấp phối đá dăm lớp 1 hoàn thành 420/1.000m (đạt 42% so với kế hoạch), lớp 2 hoàn thành 420/340m (đạt 124% so với kế hoạch),… Về tổ chức thi công tăng ca, Cục QLĐTXD cho biết, nhà thầu đã có tăng ca nhưng chưa thường xuyên.

Tại gói thầu XL-03, nhà thầu Tân Nam đã huy động 16/25 đầu thiết bị, đạt 64% so với kế hoạch (còn thiếu 9 đầu thiết bị bao gồm: 3 ô tô, 5 lu, 1 máy rải). Về tiến độ thi công các hạng mục, nhà thầu Tân Nam đã dỡ tải 240/430m (đạt 56% so với kế hoạch); Thi công K95 hoàn thành 180/430m (đạt 42% so với kế hoạch); Thi công K98 hoàn thành 180/430m (đạt 42% so với kế hoạch); chưa thi công cấp phối đá dăm (kế hoạch hoàn thành lớp 1: 135m); Thi công cống thoát nước: Đang thi công 01 cống so với kế hoạch phải thi công 3 cống; Tổ chức thi công tăng ca: Nhà thầu chưa tổ chức thi công tăng ca,…

Cũng theo báo cáo của Cục QLĐTXD, ở dự án còn nhiều nhà thầu khác huy động máy móc, thiết bị còn thiếu và tiến độ thi công chưa đáp ứng kế hoạch.

Để hoàn thành, đưa dự án vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2023, Cục QLĐTXD đề nghị Bộ GTVT có công điện chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu phải huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị theo đúng kế hoạch đã xây dựng trước ngày 30/7/2023; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo đến ngày 15/8/2023 phải bắt kịp tiến độ đã đề ra, hoàn thành toàn bộ cấp phối đá dăm các đoạn đã đủ điều kiện dỡ tải trước ngày 15/9/2023.

Đối với các đoạn tuyến dự kiến dỡ tải trong tháng 8/2023, yêu cầu nhà thầu rà soát, xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện, huy động bổ sung nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, tập kết vật tư,… tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời, Ban QLDA Mỹ Thuận cần chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, hoàn chỉnh hệ thống đường công vụ trước ngày 15/8/2023 đảm bảo điều kiện vận chuyển vật liệu để phục vụ thi công.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp dài 22,97km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe cao tốc, nền đường 32,25m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.